Video chống thấm mái sử dụng Màng khò nóng Lemax

Dự án Hoàng Huy – Hải Phòng: Sử dụng màng chống thấm Lemax 3 mm S-APP